Restaurantes en Ribera, New Mexico

 • La Fiesta Restaurant (Ver en mapa)

  1814 7th Street, Ribera

  N 35º 36' 37.4472" , O -105º 13' 24.1608".

  87701-4954

  (505) 454-9828

 • Amavi Restaurant (Ver en mapa)

  221 Shelby St, Ribera

  N 35º 41' 7.3968" , O -105º 56' 18.2328".

  (505) 988-2355

 • El Rialto Restaurant Lounge (Ver en mapa)

  141 Bridge St, Ribera

  N 35º 35' 35.8584" , O -105º 13' 29.172".

  (505) 454-0037

 • Little Moon Chinese Restaurant (Ver en mapa)

  1217 Grand Ave, Ribera

  N 35º 36' 16.6032" , O -105º 12' 42.5736".

  (505) 425-0939

 • IHOP Restaurant (Ver en mapa)

  3301 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 38' 58.5816" , O -106º ' 5.1624".

  (505) 438-3773

 • El Sombrero Mexican Restaurant (Ver en mapa)

  825 Mills Ave, Ribera

  N 35º 36' 16.6212" , O -105º 13' 28.7904".

  (505) 425-3705

 • Ristra Restaurant (Ver en mapa)

  548 Agua Fria St, Ribera

  N 35º 41' 8.9628" , O -105º 56' 52.656".

  (505) 982-8608

 • Pino's Family Restaurant (Ver en mapa)

  2201 North Grand Avenue, Ribera

  N 35º 36' 49.9032" , O -105º 12' 33.9444".

  87701

  (505) 454-1944

 • The Compound Restaurant (Ver en mapa)

  653 Canyon Rd, Ribera

  N 35º 40' 56.2188" , O -105º 55' 34.104".

  (505) 982-4353

 • Hillcrest Restaurant and Flamingo Dining Room (Ver en mapa)

  1106 Grand Ave, Ribera

  N 35º 36' 9.558" , O -105º 12' 43.3296".

  (505) 425-7211

 • Smiling Faces Restaurant (Ver en mapa)

  331 S Grand Ave, Ribera

  N 35º 34' 48.684" , O -105º 13' 6.6828".

  (505) 426-8143

 • Casa DE Herrera Restaurant (Ver en mapa)

  Highway 63, Ribera

  N 35º 39' 50.328" , O -105º 41' 11.022".

  (505) 757-6740

 • Rivera's Restaurant (Ver en mapa)

  222 State Highway 50, Ribera

  N 35º 34' 14.808" , O -105º 42' 44.7444".

  (505) 757-2211

 • Old House Restaurant Santa Fe (Ver en mapa)

  309 West San Francisco Street, Ribera

  N 35º 41' 17.3364" , O -105º 56' 32.6976".

  87501

  (505) 988-4455

 • Souper Salad (Ver en mapa)

  2428 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 35.9352" , O -105º 58' 54.8508".

  (505) 473-1211

 • Pantry Restaurant (Ver en mapa)

  1820 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 52.236" , O -105º 58' 21.1764".

  (505) 986-0022

 • Yin Yang Chinese Restaurant (Ver en mapa)

  418 Cerrillos Road, Ribera

  N 35º 41' 2.2272" , O -105º 56' 37.0968".

  87501

  (505) 986-9279

 • Kristina's Restaurant (Ver en mapa)

  7 Camino Andres Vigil, Ribera

  N 35º 34' 14.6532" , O -105º 40' 48.6444".

  (505) 757-2662

 • Dara Thai Restaurant (Ver en mapa)

  1710 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 59.4036" , O -105º 58' 11.2908".

  (505) 995-0887

 • Red Enchilada Restaurant (Ver en mapa)

  1310 Osage Avenue, Ribera

  N 35º 39' 47.628" , O -105º 58' 40.044".

  87505-3303

  (505) 820-6552

 • El Encanto (Ver en mapa)

  1816 Plaza St, Ribera

  N 35º 35' 36.0888" , O -105º 13' 34.554".

  (505) 454-9195

 • Applebee's (Ver en mapa)

  4246 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 38' 10.4892" , O -106º 1' 7.2084".

  (505) 473-7551

 • Angel Wings Things (Ver en mapa)

  128 Bridge St, Ribera

  N 35º 35' 37.0788" , O -105º 13' 28.7868".

  (505) 425-9838

 • McDonald's (Ver en mapa)

  1504 Will Rogers Dr, Ribera

  N 34º 56' 41.2764" , O -104º 40' 9.192".

  (575) 472-3336

 • High Finance Restaurant - at the Top of the Tram (Ver en mapa)

  40 Tramway Loop Ne, Ribera

  N 35º 11' 30.5232" , O -106º 28' 55.3728".

  (505) 243-9742

 • P C's Restaurant Lounge (Ver en mapa)

  4220 Airport Rd, Ribera

  N 35º 38' 19.6116" , O -106º 1' 14.9628".

  (505) 473-7164

 • Subway (Ver en mapa)

  2801 Rodeo Rd, Ste B, Ribera

  N 35º 38' 21.1992" , O -105º 59' 0.564".

  (505) 471-4631

 • Carl's Chilli Hills Restaurant (Ver en mapa)

  1801 Nm 333 # Us, Ribera

  N 35º 1' 11.676" , O -106º 5' 20.6916".

  (505) 832-5458

 • Mary Ann's Famous Kitchen (Ver en mapa)

  528 Grand Ave, Ribera

  N 35º 35' 37.9284" , O -105º 12' 52.614".

  (505) 426-8929

 • Steaksmith at El Gancho (Ver en mapa)

  104 Old Las Vegas Hwy, Ribera

  N 35º 37' 29.2944" , O -105º 55' 11.5752".

  (505) 988-3333

 • JoAnn's Ranch O Casados Restaurant (Ver en mapa)

  938 North Riverside Drive, Ribera

  N 36º ' 16.7184" , O -106º 3' 53.2152".

  87532-2556

  (505) 753-1334

 • Andiamo! Italian Restaurant (Ver en mapa)

  322 Garfield St, Ribera

  N 35º 41' 2.0112" , O -105º 56' 43.8396".

  (505) 995-9595

 • J C's New York Pizza Department (Ver en mapa)

  131 Bridge St, Ribera

  N 35º 35' 36.1032" , O -105º 13' 28.5672".

  (505) 454-4444

 • Blake's Lotaburger (Ver en mapa)

  2302 7th St, Ribera

  N 35º 37' 3.6156" , O -105º 13' 29.9352".

  (505) 425-8460

 • Taco Bell (Ver en mapa)

  3029 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 13.716" , O -105º 59' 41.5428".

  (505) 471-0611

 • Cleopatra Cafe (Ver en mapa)

  418 Cerrillos Rd, Ste 4, Ribera

  N 35º 41' 2.328" , O -105º 56' 37.6332".

  (505) 820-7381

 • McDonald's (Ver en mapa)

  1621 Pacheco St, Ribera

  N 35º 39' 41.1804" , O -105º 57' 34.4304".

  (505) 988-9500

 • Mu Du Noodles (Ver en mapa)

  1494 Cerrillos Road, Ribera

  N 35º 40' 8.2416" , O -105º 57' 59.7888".

  87505

  (505) 983-1411

 • Hidden Chicken Cafe (Ver en mapa)

  730 Saint Michaels Dr, Ste 3, Ribera

  N 35º 39' 33.12" , O -105º 57' 37.26".

  (505) 474-4424

 • Mucho Gourmet Sandwich Shoppe (Ver en mapa)

  1711 Llano St, #G, Ribera

  N 35º 39' 26.4816" , O -105º 58' 20.0208".

  (505) 473-7703

 • Gabriel's - Santa Fe (Ver en mapa)

  4 Banana Ln, Ribera

  N 35º 50' 34.9764" , O -105º 59' 24.5976".

  (505) 455-7000

 • KFC (Ver en mapa)

  3295 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 1.368" , O -106º ' 2.4444".

  (505) 471-7042

 • Shohko Cafe (Ver en mapa)

  321 Johnson St, Ribera

  N 35º 41' 21.624" , O -105º 56' 33.3168".

  (505) 983-7288

 • Subway (Ver en mapa)

  500-B Old Highway 66, Tijeras, Nm 87059, Usa, Ribera

  N 35º 4' 47.6112" , O -106º 23' 35.7252".

  (505) 286-1411

 • Estella's Cafe (Ver en mapa)

  148 Bridge St, Ribera

  N 35º 35' 36.5244" , O -105º 13' 30.2124".

  (505) 454-0048

 • La Boca (Ver en mapa)

  72 W Marcy St, Ribera

  N 35º 41' 21.084" , O -105º 56' 16.3248".

  (505) 982-3433

 • Lulu's Chinese Cuisine (Ver en mapa)

  3011 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 15.0768" , O -105º 59' 38.0004".

  (505) 473-9898

 • Home Run Pizza (Ver en mapa)

  1627 Central Ave, #A, Ribera

  N 35º 52' 52.5288" , O -106º 17' 59.1648".

  (505) 662-3699

 • Dara Thai Restaurant (Ver en mapa)

  1710 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 59.4036" , O -105º 58' 11.2908".

  (505) 995-0887

 • India Palace (Ver en mapa)

  227 Don Gaspar Ave, Ribera

  N 35º 41' 8.3004" , O -105º 56' 22.4448".

  (505) 986-5859

 • Subway (Ver en mapa)

  66 E San Francisco St, #21, Ribera

  N 35º 41' 12.876" , O -105º 56' 18.798".

  (505) 988-2606

 • Santa Fe Grill (Ver en mapa)

  2249 Historic Route 66, Ribera

  N 34º 56' 43.7568" , O -104º 39' 49.5864".

  (575) 472-5568

 • Pecos Drive Inn (Ver en mapa)

  96 N Main St, Ribera

  N 35º 34' 23.2932" , O -105º 35' 18.4164".

  (505) 757-2282

 • Bumble Bee's Baja Grill (Ver en mapa)

  3701 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 38' 40.632" , O -106º ' 35.1".

  (505) 988-3278

 • Brave New Food (Ver en mapa)

  92 Verano Loop, Ribera

  N 35º 32' 48.12" , O -105º 54' 53.082".

  (505) 501-2911

 • Lake City Diner (Ver en mapa)

  101 S 4th St, Ribera

  N 34º 56' 30.2244" , O -104º 41' 14.2296".

  (575) 472-5253

 • Kohnami Restaurant (Ver en mapa)

  313 South Guadalupe Street, Ribera

  N 35º 41' 9.6684" , O -105º 56' 41.8272".

  87501-2613

  (505) 984-2002

 • Wendy's (Ver en mapa)

  1567 7th St, Ribera

  N 35º 36' 22.3128" , O -105º 13' 23.6208".

  (505) 426-8180

 • Vinaigrette - Santa Fe (Ver en mapa)

  709 Don Cubero Aly, Ribera

  N 35º 40' 48.8964" , O -105º 56' 48.3972".

  (505) 820-9205

 • El Parasol (Ver en mapa)

  603 Santa Cruz Rd, Ribera

  N 35º 59' 52.6992" , O -106º 3' 43.1064".

  (505) 753-3211

 • J C's New York Pizza Department (Ver en mapa)

  131 Bridge St, Ribera

  N 35º 35' 36.1032" , O -105º 13' 28.5672".

  (505) 454-4444

 • Kika'c Cafe (Ver en mapa)

  232 Glorieta, Ribera

  N 35º 34' 26.0796" , O -105º 40' 31.3284".

  (505) 757-2900

 • Sandia Crust Pizza Company (Ver en mapa)

  12216 State Highway 14 N, Ribera

  N 35º 7' 46.7724" , O -106º 21' 58.3236".

  (505) 286-2646

 • Taco Bell (Ver en mapa)

  3029 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 13.716" , O -105º 59' 41.5428".

  (505) 471-0611

 • Jinja Bar Bistro (Ver en mapa)

  510 N Guadalupe St, Ribera

  N 35º 41' 34.7028" , O -105º 56' 54.6684".

  (505) 982-4321

 • Molly's Kitchen Lounge (Ver en mapa)

  1611 Calle Lorca, Ribera

  N 35º 39' 36.9072" , O -105º 57' 48.3624".

  (505) 983-7577

 • Azure (Ver en mapa)

  428 Agua Fria St, Ribera

  N 35º 41' 11.364" , O -105º 56' 45.9528".

  (505) 992-2897

 • Santa Fe Capitol Grill (Ver en mapa)

  3462 Zafarano Dr, Ribera

  N 35º 38' 37.7628" , O -106º ' 49.464".

  (505) 471-6800

 • Kai Sushi Dining (Ver en mapa)

  720 Saint Michaels Dr, #M, Ribera

  N 35º 39' 33.0516" , O -105º 57' 36.2448".

  (505) 438-7221

 • Tabla De Los Santos (Ver en mapa)

  210 Don Gaspar Ave, Ribera

  N 35º 41' 10.1832" , O -105º 56' 24.612".

  (505) 983-5700

 • Santacafe (Ver en mapa)

  112 W Marcy St, Ribera

  N 35º 41' 21.6636" , O -105º 56' 18.3768".

  (505) 986-8649

 • Istaliss Cuisine LLC (Ver en mapa)

  112 W San Francisco St, Ribera

  N 35º 41' 14.028" , O -105º 56' 23.6508".

  (505) 982-0825

 • Outback Steakhouse (Ver en mapa)

  2574 Camino Entrada, Ribera

  N 35º 37' 54.4908" , O -106º 1' 25.5".

  (505) 424-6800

 • Plaza Burgers (Ver en mapa)

  211 Plaza St, Ribera

  N 35º 35' 33.108" , O -105º 13' 34.932".

  (505) 425-3870

 • Aqua Santa (Ver en mapa)

  451 W Alameda St, Ribera

  N 35º 41' 16.5012" , O -105º 56' 42.7128".

  (505) 982-6297

 • Connie's Grill (Ver en mapa)

  101 S Eunice St, Ribera

  N 35º ' 14.904" , O -106º 2' 35.9664".

  (505) 832-9340

 • Sushi Land East (Ver en mapa)

  60 E San Francisco St, #102a, Ribera

  N 35º 41' 12.9804" , O -105º 56' 18.7908".

  (505) 820-1178

 • Izmi Sushi Bar (Ver en mapa)

  105 E Marcy St, Ribera

  N 35º 41' 21.3072" , O -105º 56' 11.292".

  (505) 424-1311

 • Midtown Bistro (Ver en mapa)

  901 W San Mateo Rd, Ribera

  N 35º 39' 44.8596" , O -105º 57' 50.4972".

  (505) 820-3121

 • Pranzo Italian Grill (Ver en mapa)

  540 Montezuma Ave, Ribera

  N 35º 41' 9.0564" , O -105º 56' 47.9328".

  (505) 984-2645

 • San Francisco Street Bar & Grill (Ver en mapa)

  50 East San Francisco Street, Ribera

  N 35º 41' 13.8516" , O -105º 56' 22.1928".

  87501-2192

  (505) 982-2044

 • Subway (Ver en mapa)

  708 N Riverside Dr, #B, Ribera

  N 36º ' 1.8108" , O -106º 3' 46.8072".

  (505) 753-5030

 • RESTAURANT EL SALVADOREN0 (Ver en mapa)

  2900 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 20.2788" , O -105º 59' 26.0808".

  (505) 474-3512

 • Annapurna Chai House (Ver en mapa)

  905 W Alameda St, Ribera

  N 35º 41' 19.8096" , O -105º 57' 27.18".

  (505) 988-9688

 • Los Potrillos (Ver en mapa)

  1947 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 49.4352" , O -105º 58' 33.9492".

  (505) 992-0550

 • Cedar Point Grille (Ver en mapa)

  12124 State Highway 14 N, Ribera

  N 35º 7' 2.8884" , O -106º 22' 18.5448".

  (505) 281-2534

 • Mucho Gusto (Ver en mapa)

  839 Paseo De Peralta, Ste H, Ribera

  N 35º 41' 7.08" , O -105º 56' 0.3876".

  (505) 955-8402

 • Yummy Cafe (Ver en mapa)

  1616 Saint Michaels Dr, #A, Ribera

  N 35º 39' 36.1116" , O -105º 58' 31.7568".

  (505) 466-1681

 • Atomic Grill (Ver en mapa)

  103 E Water St, Ribera

  N 35º 41' 11.5476" , O -105º 56' 22.1928".

  (505) 820-2866

 • Sun Sand Restaurant (Ver en mapa)

  1124 Historic Route 66, Ribera

  N 34º 56' 22.812" , O -104º 41' 25.2168".

  (575) 472-3092

 • Real Food Nation (Ver en mapa)

  624 Old Las Vegas Hwy, Ribera

  N 35º 33' 29.7324" , O -105º 52' 37.47".

  (505) 466-3886

 • Outback Steakhouse (Ver en mapa)

  2574 Camino Entrada, Ribera

  N 35º 37' 54.4908" , O -106º 1' 25.5".

  (505) 424-6800

 • McDonald's (Ver en mapa)

  3299 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 0.9036" , O -106º ' 3.9276".

  (505) 471-0411

 • Mariscos La Playa (Ver en mapa)

  537 W Cordova Rd, Ribera

  N 35º 40' 24.3444" , O -105º 57' 4.7412".

  (505) 982-2790

 • Burrito Spot (Ver en mapa)

  2207 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 39' 40.9356" , O -105º 58' 48.198".

  (505) 474-6202

 • Piccolino (Ver en mapa)

  2890 Agua Fria Street, Ribera

  N 35º 39' 48.6936" , O -105º 59' 45.1716".

  87507-5407

  (505) 471-1480

 • Diego's Cafe Bar (Ver en mapa)

  193 Paseo De Peralta, Ribera

  N 35º 41' 32.1432" , O -105º 56' 54.6576".

  (505) 983-5101

 • Subway (Ver en mapa)

  1 Camino Romeroville, Ribera

  N 35º 37' 38.4924" , O -105º 12' 14.1876".

  (505) 454-9470

 • Olive Garden (Ver en mapa)

  3781 Cerrillos Rd, Ribera

  N 35º 38' 37.3236" , O -106º ' 39.2472".

  (505) 438-7109

 • Pyramid Cafe (Ver en mapa)

  505 Cordova Road, Ribera

  N 35º 40' 23.6424" , O -105º 56' 57.9624".

  87505-1843

  (505) 989-1378


Ver más restaurantes cerca de Ribera, New Mexico: